Paghahanda sa pagdating ng kalamidad


13-Jun-2017 17:38

Maaaring muling ilabas ang mga information statement nang may karagdagang impormasyon, bagaman ang mga ganitong mensahe ay hindi na ina-update.Gayunpaman, maaaring maglabas ng watch, advisory o warning para sa lugar, kung kinakailangan, pagkatapos na magkaroon ng analysis at/o nai-update na impormasyon.Magkaisa para sa bayan KAUGNAY ng sunud-sunod na paglindol sa Batangas at mga karatig probinsya na nagtala ng 1,000 aftershocks ayon sa Phivolcs, nagkaroon ng malaking takot ang ating mga kababayan sa nasabing probinsya, lalo na’t may babala na ang “Big One” o Intensity 7.2 earthquake ay maaaring maganap. Ano’ng ating gagawin kung may sunog, lindol, tsunami, bagyo, landslide o baha?Ang panganib sa ating buhay ay hindi mula sa kalikasan lamang, tulad ng lindol, subali’t sa ating kapwa, pati sa ating sarili, depende kung paano natin pangalagaan ang ating sarili, pamilya at paligid sa ’ting araw-araw na pamumuhay. Kung matunaw ang mga bundok na yelo sa buong daigdig? Matatanggap ba nating maubos ang ating pamilya sa ganitong trahedya?Mula sa pinagmulan ng tsunami, ang mga alon ay bumibiyahe sa lahat ng direksiyon.Sa sandaling paparatin na ito ng dalampasigan, tumataas ito.Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal.Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

Kaya, dapat na maghandang kumilos ang mga opisyal sa pangangasiwa ng emergency at publiko.Kaugnay nito, may sinulat ako sa aking aklat na “Magkaisa Para sa Bayan,” na ang pamagat ay “Mapaghanda sa lahat na kaganapan, mapanatag sa panganib at labi ng kasawian,” tungkol sa paghahanda sa lahat ng bagay, mula sa pangangailangan at kaligtasan natin at ng ating pamilya, na ang pakay ay para sa ating ikabubuhay, ikapapanatag ng isip, ikalalakas at ikaliligtas sa ating pagharap sa mga hamon ng buhay. Maiiwasan natin ang kagipitan, kapahamakan, at kasawian kung tayo ay handa sa ano mang kaganapan na maaaring mangyari sa ating buhay.Ito’y paghahanda sa lahat ng bagay na maaaring magbigay suliranin sa atin at ating pamilya, hanggang sa malalaking sakuna na maaaring kumitil sa atin at maraming tao, na sana ay hindi maganap. “Mahalaga sa bawat mamamayan ang mapaghanda sa lahat ng kaganapan. Halimbawa, kung tayo’y magkasakit o matanggal sa trabaho ay may naipon ba tayong pampagamot o naitabing pantustos sa mga pangangailangan habang tayo’y walang trabaho?Kung may malakas na lindol o pagguho ng lupa na maganap malapit sa baybayin, ang unang alon ay maaaring umabot sa dalampasigan sa loob lang ng ilang minuto, bago pa man may mailabas na babala.Aminado ang pinuno ng Metro Manila Development Authority MMDA na hindi pa lubos na handa ang Metro Manila sa isang napakalakas na lindol gaya ng tumama sa Nepal kamakailan. Current top breaking Philippine headlines regarding the nation, world, metro manila, regions and exclusive special.… continue reading »


Read more

Ang mga tatlong ito ang dapat bigyan ng pansin pero yong paghahanda ang pinakamahalaga. Hanggang hindi maisaayos ang mga ilog at sapa- pailalimin at palawakin, ang mga ganitong sitwasyon pagdating ng kalamidad ay palaging nararanasan. Di kaya panahon na upang repasuhin ang mga lokal.… continue reading »


Read more